Gekennzeichneter Inhalt

Historia

Rys historyczny

Nadleśnictwo Warcino jako samodzielna jednostka administracyjna powstało w 1950 roku. Od roku 1945 do 1950 lasy Nadleśnictwa Warcino wchodziły w skład Nadleśnictwa Przytocko z siedzibą w Warcinie. W skład Nadleśnictwa weszły głównie upaństwowione lasy własności prywatnej. Przejęcie ich przez Skarb Państwa nastąpiło w wyniku Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform z dnia 12.12.1944r. Powierzchnia ogólna wynosiła 4692 ha. Po wielu zmianach reorganizacyjnych Nadleśnictwo Warcino w obecnym kształcie powstało w 1983roku. W skład Nadleśnictwa weszły dwa Obręby, Obłęże i Warcino.
Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 grudnia 2011 r. Nadleśnictwa: Warcino, Polanów, Karnieszewice oraz Lasy Miasta Koszalin tworzą Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Środkowopomorskie".

Położenie, stan powierzchniowy i podział administracyjny.

Nadleśnictwo Warcino położone jest w I Krainie Bałtyckiej, 5 Dzielnicy
PojezierzabDrawsko-Kaszubskiego.
Teren zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa (33.680ha) obejmuje wschodnią część Pojezierza Pomorskiego. Gruntu Nadleśnictwa położone są na terenie starostw: słupskiego, bytowskiego, sławieńskiego, koszalińskiego oraz województw: pomorskiego i zachodnio-pomorskiego (gmin: Kępice. Trzebielino, Kobylnica, Miastko, Sławno i Polanów). Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 20626,22 ha, w tym leśna 19628,21 ha i użytków rolnych 445,53 ha.

Charakterystyka przyrodnicza.

Rzeźba terenu silnie zróżnicowana, różnica poziomów waha się od 30 do 161m n.p.m.. Obszar zasięgu Nadleśnictwa jest w przeważającej części regionem rolno-leśnym. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się obszar chronionego krajobrazu nr 4 "Jezioro Łętowskie i okolice Kępic", obejmujący ok. 4397 ha. Pod względem klimatycznym obszar ten charakteryzuje się umiarkowaną temperaturą lata i łagodną zimą. Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zajmująca 74,8%.