Gekennzeichneter Inhalt

Organizacja

Stanowiska funkcyjne w Nadleśnictwie Warcino
 

NADLEŚNICZY mgr inż. Sławomir Piątkowski
Z-ca nadleśniczego mgr inż. Grzegorz Ławer
Główny księgowy mgr Dorota Zajkiewicz
Komendant Posterunku Straży Leśnej Adam Linkiewicz

Leśnictwa - powierzchnia w ha

Leśnictwa Powierzchnia
[Ha]

Dariusz Laskowski

Kruszyna

1550,94

Antoni Adamiuk

Barcino

1824,81

Kamil Zeszutek

Bronowo

1364,02

Przemysław Gębusia

Osieki

1719,43

Robert Karas

Zelice

1310,01

Sławomir Kozłowski

Potoczek

1879,59

Mirosław Sokołowski

Przyjezierze

1642,21

Grzegorz Jakubowski

Kępice

1294,94

Stanisław Dworszczak

Osowo

1238,06

Stanisław Sahajdak

Szkolne

1274,47

Ryszard Bednarek

Pustowo

1094,18

Edward Sahajdak

Podgóry

1086,88

Wiesław Lewandowski

Ciecholub

1244,83

Roman Żabiński

Przytocko

1011,52

Kazimierz Sahajdak

Biała

1090,33