Gekennzeichneter Inhalt

Użytkowanie Lasu

Użytkowanie lasu.

Zgodnie z decyzją Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2014 r. zatwierdzającą aneks do planu urządzania lasu na lata 2006- 2015, średnioroczny plan pozyskania drewna wynosi 95,6 tys. m3  ( użytki rębne- 47,9 tys. m3 , użytki przedrębne - 47,7 tys. m3).