Asset Publisher

Hodowla Lasu

Hodowla lasu.

Średni roczny plan Nadleśnictwa w zakresie hodowli lasu, określony przez aktualny plan urządzenia lasu, przedstawia się następująco:

 • odnowienia i zalesienia 230 ha,
 • czyszczenia wczesne 206 ha,
 • czyszczenia późne 164 ha,
 • pielęgnowanie upraw 276 ha.

Udział siedlisk przedstawia się następują:

 • siedliska borowe 63,50%,
 • lasowe 36,50%.

Drzewostany na gruntach porolnych zajmują pow. 5.120 ha.


Udział powierzchniowy poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach jest następujący:sosna-72,8%, świerk-6,1%, modrzew-1,4%, buk-8,5%, dąb-3,5%, brzoza-5,3%, olsza-2,0%, inne-0,4%.

 

NASIENNICTWO I SELEKCJA

 

W nadleśnictwie Warcino występują drzewa mateczne w liczbie:

 •           Daglezja zielona - 7szt
 •  Jodła pospolita- 4 szt.
 •  Brzoza brodawkowata -1szt.
 •  Olsza czarna -5szt.
 • Dąb bezszypułkowy- 1 szt.

   Decyzją Ministra Środowiska zostały wprowadzone do Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego.

Drzewa mateczne– jodła pospolita (abies alba)

Leśnictwo Szkolne oddz. 129g- 4szt.

Drzewa mateczne– brzoza brodawkowata (betula verrucosa)

Leśnictwo Szkolne oddz.127i

Drzewa mateczne– olsza czarna ( alnus glutinosa)

Leśnictwo Kępice oddz. 8h- 5szt

Drzewa mateczne- daglezja zielona (pseudotsuga menziesii)

Leśnictwo Osieki- 194 m

Leśnictwo Szkolne- 99 b- 3 szt

Leśnictwo Bronowo- 164 a- 3szt

Drzewa mateczne- Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)

Leśnictwo Szkolne- 141 h

PLANTACJE NASIENNE

uprawa ze szczepów pochodzących z drzew matecznych, założona w odpowiednim zmieszaniu i w bardzo luźnej więźbie, izolowana przed zapyleniem z zewnątrz, zapewniająca maksymalne możliwości krzyżowania się drzew w celu uzyskania obfitego obradzania nasion o ulepszonych cechach dziedzicznych. Rejestr plantacji nasiennych prowadzą Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Instytut Badawczy Leśnictwa

W Nadleśnictwie Warcino występują trzy plantacje nasienne :

Plantacja Nasienne Modrzewia Europejskiego (Larix decidua)

Leśnictwo Ciecholub oddz. 115 a pow. 8,28 ha

Leśnictwo Ciecholub oddz. 115 Ab pow. 6,00 ha

Plantacja Nasienna Daglezji zielonej (Pseutotsuga menziesii)

Leśnictwo Kępice oddz. 7 b pow. 6,20 ha

 

GOSPODARCZE DRZEWOSTANY NASIENNE

wybrany drzewostan właściwego pochodzenia i dobrej jakości, odpowiednio zagospodarowany, dostarczający nasiona na potrzeby danej jednostki gospodarczej do czasu ścinki, która powinna być związana z rokiem nasiennym, aby w pełni wykorzystać urodzaj nasion. Wyboru GDN dokonuje komisja powołana przez dyrektora RDLP. Ewidencję GDN prowadzą nadleśnictwa i RDLP według jednolitego wzoru. W miarę usuwania GDN wybiera się nowe o podobnych cechach i funkcjach. Według nomenklatury stosowanej w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym GDN stanowi źródło nasion zaliczane do kategorii „ze zidentyfikowanego źródła".

 

W Nadleśnictwie uznanych za Gospodarcze Drzewostany Nasienne są drzewostany :

•So- 216 ha
•Bk- 49,67 ha
•Ol.cz- 15,85 ha
•Dbb- 14,39 ha
•Jd- 8,56 ha
•Św- 3,52 ha
•Brz- 1,79 ha