Wydawca treści

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Warcino

 

Hodowla lasu.

Średni roczny plan Nadleśnictwa w zakresie hodowli lasu, określony przez aktualny plan urządzenia lasu, przedstawia się następująco:

 • odnowienia i zalesienia 230 ha,
 • czyszczenia wczesne 206 ha,
 • czyszczenia późne 164 ha,
 • pielęgnowanie upraw 276 ha.

Udział siedlisk przedstawia się następują:

 • siedliska borowe 63,50%,
 • lasowe 36,50%.

Drzewostany na gruntach porolnych zajmują pow. 5.120 ha.


Udział powierzchniowy poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach jest następujący:sosna-72,8%, świerk-6,1%, modrzew-1,4%, buk-8,5%, dąb-3,5%, brzoza-5,3%, olsza-2,0%, inne-0,4%.

 

NASIENNICTWO I SELEKCJA

 

W nadleśnictwie Warcino występują drzewa mateczne w liczbie:

 •           Daglezja zielona - 7szt
 •  Jodła pospolita- 4 szt.
 •  Brzoza brodawkowata -1szt.
 •  Olsza czarna -5szt.
 • Dąb bezszypułkowy- 1 szt.

   Decyzją Ministra Środowiska zostały wprowadzone do Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego.

Drzewa mateczne– jodła pospolita (abies alba)

Leśnictwo Szkolne oddz. 129g- 4szt.

Drzewa mateczne– brzoza brodawkowata (betula verrucosa)

Leśnictwo Szkolne oddz.127i

Drzewa mateczne– olsza czarna ( alnus glutinosa)

Leśnictwo Kępice oddz. 8h- 5szt

Drzewa mateczne- daglezja zielona (pseudotsuga menziesii)

Leśnictwo Osieki- 194 m

Leśnictwo Szkolne- 99 b- 3 szt

Leśnictwo Bronowo- 164 a- 3szt

Drzewa mateczne- Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)

Leśnictwo Szkolne- 141 h

PLANTACJE NASIENNE

uprawa ze szczepów pochodzących z drzew matecznych, założona w odpowiednim zmieszaniu i w bardzo luźnej więźbie, izolowana przed zapyleniem z zewnątrz, zapewniająca maksymalne możliwości krzyżowania się drzew w celu uzyskania obfitego obradzania nasion o ulepszonych cechach dziedzicznych. Rejestr plantacji nasiennych prowadzą Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Instytut Badawczy Leśnictwa

W Nadleśnictwie Warcino występują trzy plantacje nasienne :

Plantacja Nasienne Modrzewia Europejskiego (Larix decidua)

Leśnictwo Ciecholub oddz. 115 a pow. 8,28 ha

Leśnictwo Ciecholub oddz. 115 Ab pow. 6,00 ha

Plantacja Nasienna Daglezji zielonej (Pseutotsuga menziesii)

Leśnictwo Kępice oddz. 7 b pow. 6,20 ha

 

GOSPODARCZE DRZEWOSTANY NASIENNE

 

 

wybrany drzewostan właściwego pochodzenia i dobrej jakości, odpowiednio zagospodarowany, dostarczający nasiona na potrzeby danej jednostki gospodarczej do czasu ścinki, która powinna być związana z rokiem nasiennym, aby w pełni wykorzystać urodzaj nasion. Wyboru GDN dokonuje komisja powołana przez dyrektora RDLP. Ewidencję GDN prowadzą nadleśnictwa i RDLP według jednolitego wzoru. W miarę usuwania GDN wybiera się nowe o podobnych cechach i funkcjach. Według nomenklatury stosowanej w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym GDN stanowi źródło nasion zaliczane do kategorii „ze zidentyfikowanego źródła".

 

W Nadleśnictwie uznanych za Gospodarcze Drzewostany Nasienne są drzewostany :

•So- 216 ha
•Bk- 49,67 ha
•Ol.cz- 15,85 ha
•Dbb- 14,39 ha
•Jd- 8,56 ha
•Św- 3,52 ha
•Brz- 1,79 ha

Użytkowanie lasu.

Zgodnie z decyzją Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2014 r. zatwierdzającą aneks do planu urządzania lasu na lata 2006- 2015, średnioroczny plan pozyskania drewna wynosi 95,6 tys. m3  ( użytki rębne- 47,9 tys. m3 , użytki przedrębne - 47,7 tys. m3).

Ochrona Lasu

Drzewostany Nadleśnictwa nie stanowią ubogich monokultur, toteż w wyniku tego ich odporność biologiczna na działanie szkodliwych owadów jest dość duża.
W trakcie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach na gruntach porolnych stosuje się biologiczne zwalczanie chorób systemów korzeniowych za pomocą preparatu IBL biopreparatu Pg - Poszwald.
Ważnym problemem związanym z ochroną lasu są szkody wyrządzane przez zwierzynę płową w postaci zgryzania upraw i spałowania młodników. Nadleśnictwo stosuje chemiczne i mechaniczne sposoby zabezpieczenia upraw przed zwierzyną, a w przypadku dużego zagrożenia oraz w stosunku do gatunków cennych, także w postaci grodzenia upraw.

Ochrona przyrody.

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się jeden rezerwat przyrody "Torfowisko Potoczek" o pow. 15,24 ha. W rezerwacie występuje wiele rzadkich gatunków roślin, typowych dla boru bagiennego, np. bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna i inne.
Ponadto na terenie Nadleśnictwa występują liczne pomniki przyrody: dąb szypułkowy-35 szt., jesion wyniosły-1szt.,buk-3szt.,sosna pospolita 1szt. oraz 14 pomnikowych głazów narzutowych. Na terenie nadleśnictwa gnieździ się bielik, nasz największy ptak szponiasty.

Ochrona przeciwpożarowa.

System ochrony p.poż wyposażony jest w betonową wieże obserwacyjną wraz z galerią obserwacyjną, samochód patrolowo-gaśniczy i punkt alarmowo-dyspozycyjny. Nadleśnictwo zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego. Najczęstszymi przyczynami pożarów są: nieostrożność osób dorosłych, wypalanie łąk i pól i podpalenia.

Gospodarka łowiecka.

Nadleśnictwo Warcino prowadzi gospodarkę łowiecką w Ośrodku Hodowli Zwierzyny(pow.9,0tys.ha) w obwodzie nr 108 oraz nadzoruje gospodarkę w obwodach Koła Łowieckiego "DIANA" oraz w obwodzie Koła Łowieckiego "Hubert". Ośrodek dysponuje komfortową kwaterą myśliwską z 12 miejscami noclegowymi w dwuosobowych pokojach,
( wyżywienie na miejscu, do dyspozycji kuchnia) znajdującą się w miejscowości Kawka koło Biesowic nad rzeką Wieprzą (Gmina Kępice). Odległość od PKP - 0,5 km,
PKS- 1 km (Leśniczówka łowiecka Kawka)

Adres :77-230 Kępice Osada Kawka tel. 0 59 857 6786
Rezerwacja pisemna za potwierdzeniem rezerwacji.


Lasy Nadleśnictwa Warcino

Zwarte kompleksy leśne nadleśnictwa, w których przeważającym gatunkiem jest sosna pospolita (73%), stanowią idealne miejsce dla zbieraczy płodów runa leśnego (grzyby, jagody itp.). To dla ich organizujemy co roku Mistrzostwa z Zbieraniu Grzybów (wrzesień). Liczne jeziora śródleśne i rzeka Wieprza, przyciągają wędkarzy, kajakarzy i plażowiczów (Korzybie, ośrodek wczasowy „Sobótka" w Obłężu). Nad jeziorami znajdują się pola biwakowe i strzeżone plaże. Na turystów czekają leśne ścieżki edukacyjne (warcino wokół zespołu pałacowo-parkowego, Korzybie wokół jeziora), szlak kajakowy rzeką Wieprzą, ścieżki pieszo-rowerowe.
Na terenie Nadleśnictwa można zobaczyć wiele pamiątek historycznych: dworki, pałace (Warcino, Biesowice, Płocko -pensjonat, Przytocko), kościoły (Osowo, Warcino, Biesowice, Płocko), pomniki (Panteon w Biesowicach), cmentarze, elektrownie wodne (Biesowice – zwiedzanie, Kępka, Ciecholub).
Położona w urokliwej dolinie rzeki Wieprza kwatera myśliwska, otoczona jest lasami i nadrzecznymi łąkami. Stanowi ostoję spokoju, zapewniając wypoczynek na łonie natury. Kwatera dysponuje dwuosobowymi pokojami z łazienką i salonem myśliwskim. Na życzenie turystów oferuje własną, oryginalną kuchnię. Kwatera jest jednocześnie izbą edukacji leśnej (gospodarka łowiecka). Kontakt: 59 857 68 76.
Szczególnym miejscem na mapie nadleśnictwa jest miejscowość Warcino. To tutaj znajduje się szkoła leśna, która funkcjonuje w pałacu – dawnej rezydencji kanclerza Niemiec Otto von Bismarcka. W pałacu zachowały się oryginalne wnętrz. W Ośrodku Edukacji Leśnej LKP są tematyczne sale edukacyjne, po których oprowadza leśnik. Natomiast Centrum Edukacji Regionalnej posiada salę konferencyjną na 80 miejsc, sale komputerową, wystawową oraz pokoje gościnne. Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych jest miejscem, w którym możemy spotkać wiele gatunków ptaków szponiastych. Tutaj są one leczone i przystosowywane do samodzielnego życia na wolności. Innymi obiektami są: "Źródła Joanna", "Psi cmentarz", "Wiata pod Puchaczem".


Witamy w Nadleśnictwie Warcino!

 

 

 WITAMY W LASACH NADLEŚNICTWA WARCINO

 

 

Zapraszamy na łono natury warcińskich lasów, licznie przygotowane ścieżki

edukacyjno przyrodnicze oraz do Ośrodka Edukacji Leśnej "Niezapominajka"