LEŚNICTWA LEŚNICTWA

KRUSZYNA

Dariusz Laskowski
696 461 401

BARCINO

Antoni Adamiuk
(59 857 7416, kom. 696 461 406

BRONOWO

Kamil Zeszutek
(59 858 52 81, kom. 796 380 924

OSIEKI

Jan Zefert
kom. 696 461 399

POTOCZEK

p.o. Ryszard Rosiak
, kom. 696 461 408

PRZYJEZIERZE

Mirosław Sokołowski
59 857 6794 , kom. 696 461 409

KĘPICE

Grzegorz Jakubowski
59 857 6077 , kom. 696 461 410

OSOWO

Stanisław Dworszczak
59 857 7625 , kom. 696 461 411

SZKOLNE

Robert Karas
59 857 6922 , kom. 696 461 423

PUSTOWO

Ryszard Bednarek
59 857 7883 , kom. 696 461 413

PODGÓRY

Edward Sahajdak
59 857 7658 , kom. 696 461 414

CIECHOLUB

p.o. Adam Kołodziejczyk
59 857 6287 , kom. 696 461 415

BIAŁA

Kazimierz Sahajdak
59 858 3685 , kom. 696 461 417