Wydawca treści Wydawca treści

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.

Obecnie gospodarujemy na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski. Tuż po zakończeniu II wojny światowej było to zaledwie 21 proc. Co roku sadzimy 500 mln nowych drzew, by lasów w Polsce wciąż przybywało.

Co roku polscy leśnicy sadzą 500 mln drzew

Dbamy też, by lasy były różnorodne biologicznie. 85 proc. rezerwatów w Polsce leży na terenie Lasów Państwowych. 40 proc. lasów w naszym zarządzie jest chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Walczymy z wieloma zagrożeniami: klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, a także kłusownictwem czy wandalizmem.

Dbamy, by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek drewno, surowiec uniwersalny i ekologiczny, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (fot. P. Fabijański)

Jednym z naszych głównych zadań jest udostępnianie lasów społeczeństwu. Zachęcamy Was do skorzystania z pięknie położonych wśród leśnych ostępów ośrodków wypoczynkowych, leśniczówek czy pokoi gościnnych. To dla Was tworzymy tysiące kilometrów szlaków pieszych, rowerowych i konnych, setki parkingów leśnych i pól biwakowych. Wszystkie je znajdziecie w serwisie www.czaswlas.pl.

Dbamy również o to, by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek drewno, surowiec uniwersalny i ekologiczny, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pozyskujemy ponad 30 mln m sześc. drewna rocznie, dwa razy więcej niż na początku lat 90. XX wieku. Mimo to średnia zasobność w drewno hektara naszych lasów jest o jedną czwartą większa niż 20 lat temu i o 40 proc. większa niż obecnie wynosi średnia w Unii Europejskiej.

W Polsce w branżach związanych z leśnictwem pracuje ok. 375 tys. osób, czyli średnio co 40. pracujący Polak W Polsce w branżach związanych z leśnictwem pracuje ok. 375 tys. osób, czyli średnio co 40. pracujący Polak. Sektor przetwórstwa drewna wypracowuje ok. 8 proc. naszego PKB. Między innymi dzięki drewnu z Lasów Państwowych Polska jest 10. największym producentem mebli na świecie i 4. największym ich eksporterem.

Lasy Państwowe zatrudniają 25 tys. osób. W ten sposób jesteśmy 9. największym pracodawcą w Polsce. Wśród największych firm w kraju zajmujemy 22. miejsce pod względem przychodów i 11. pod względem zysków. Wartość majątku, którym zarządzamy, sięga 300 mld zł. Jeśli doliczymy wartości społeczne, będzie on wart biolion złotych. Nie korzystamy z pieniędzy z budżetu, tylko sami zarabiamy na swoją działalność. Pomimo kryzysu finansowego zysk odnotowujemy nieprzerwanie od 2002 r. Ponadto płacimy podatki wysokości 1,3 mld zł rocznie.

87 proc. Polaków uważa, że leśnicy są kompetentni. Chętnie dzielimy się z innymi swoją wiedzą o polskich lasach, ich historii i walorach przyrodniczych. Wydajemy książki, periodyki, broszury, prowadzimy stronę internetową www.lasy.gov.pl. Dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli przygotowaliśmy serwis „Las Rysia eRysia" (www.erys.pl). Nasza kadra od lat wspiera szkoły w edukacji przyrodniczej. Organizujemy też wiele akcji służących poszerzeniu wiedzy o lesie, przyrodzie i ekologii.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konferencja i warsztaty dla dziennikarzy

Konferencja i warsztaty dla dziennikarzy

        W dniach od 18 do 20 października 2019 roku w Orzechowie Morskim oraz na terenie Słowińskiego Parku Narodowego odbędzie się konferencja i warsztaty przyrodnicze pod tytułem "O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach".

Przedsięwzięcie adresowane jest do dziennikarzy. Organizator złożył wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz otrzymał deklarację wsparcia od jednostek stanowiących Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Środkowopomorskie”. Uczestnicy konferencji nie będą ponosić opłaty konferencyjnej oraz kosztów pobytu (noclegów i wyżywienia).

Uprzejmie prosimy dziennikarzy zainteresowanych uczestnictwem w tym niecodziennym wydarzeniu o przesłanie deklaracji uczestnictwa (wg załączonego wzoru) na adres email: stowarzyszenie-matecznik@wp.pl w terminie, najpóźniej do dnia 30 września 2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji i warsztatów przyrodniczych dla dziennikarzy: "O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach" Termin: 18 – 20 października 2019 r. Miejsce: Orzechowo Morskie k. Ustki – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Leśnik” oraz teren Słowińskiego Parku Narodowego Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” z siedzibą w Szczecinku Patronat honorowy: Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pan prof. dr hab. Jan Pikul JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pan dr hab. Zbigniew Osadowski prof. AP Dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Pani dr hab. Maria Niklińska, prof. UJ Przewodniczący Prezydium Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO), Pan prof. dr hab. Maciej Skorupski

Współpraca: Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego Dyrekcja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Środkowopomorskie” (Nadleśnictwo Warcino, Nadleśnictwo Polanów, Nadleśnictwo Karnieszewice) Nadleśnictwo Ustka Stowarzyszenie Naukowo Techniczne w Słupsku

Piątek, 18.10.2019 r. Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w godzinach: od 16:00 – 17:30

Godz. 17:30 – 18:00 – rejestracja

Godz. 18:00 – 18:10 – prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, przewodniczący konferencji, Instytut Badawczy Leśnictwa – powitanie i sprawy organizacyjne

Godz. 18:10 – 18:20 – Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego – otwarcie konferencji

Godz. 18:20 – 18:30 – Stanisław Jachowski, prezes Stowarzyszenia „Matecznik” – założenia i cel konferencji oraz powitanie w imieniu organizatora

Godz. 18:30 – 19:30 – dr Andrzej Kruszewicz, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie - „Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami”

Godz. 19:30 – 19:45 – dyskusja – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”

Godz. 19:45 – uroczysta kolacja

Sobota, 19.10.2019 r.

Godz. 7:00 – 8:00 – śniadanie

Godz. 8:00 – 8:15 – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”

Godz. 8:15 – 9:00 – prof. dr hab. Wanda Olech, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – „Czy żubry powinny na siebie zarabiać?”

Godz. 9:00 – 9:45 – prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym – "Ochrona przyrody przez użytkowanie, czyli czwarty wymiar lasu".

Godz. 9:45 – 10:15 – przerwa kawowa

Godz. 10:15 – 11:00 – prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – „Ochrona i zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących, ze szczególnym uwzględnieniem populacji wilków w Europie”

Godz. 11:00 – 11:40 – prof. dr hab. Maciej Skorupski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – „Trudne pytania o konflikt człowiek – drapieżnik, padają nie tylko w Polsce”

Godz. 11:40 – 12:00 – dr Izabela Wierzbowska, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków – „Sytuacje konfliktowe z udziałem dziko żyjących zwierząt w terenach zurbanizowanych”

Godz. 12:00 – 12:15 – dr inż. Maciej Lesiak, Dzikie Pogotowie, Kraków „Problemy prawne, techniczne i medialne podczas rozwiązywania konfliktów z dzikimi zwierzętami”

Godz. 12:15 – 12:30 – przerwa kawowa

Godz. 12:30 – 12:50 – Ryszard Czeraszkiewicz, Szczeciński Klub Przyrodników – "Problemy ze zwierzętami dziko żyjącymi na terenach zurbanizowanych i konieczność zarządzania ich populacjami na przykładzie miast Pomorza Zachodniego"

Godz. 12:50 – 13:15 – dr inż. Michał Skakuj, Ekoaviation, Komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami – "Zasada zrównoważonego rozwoju w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych na lotniskach"

Godz. 13:15 – 14:00 przerwa obiadowa

Godz. 14:00 – 14:45 – dr Miłosz Marszał – Kościelniak, Kancelaria Adwokacka w Częstochowie – "Odpowiedzialność prawna za treści przekazów medialnych dotyczących ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych"

Godz. 14:45 – 15:30 – dr inż. Piotr Wawrzyniak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku – „Łoś – fakty, mity, a perspektywy”

Godz. 15:30 – 16:15 – prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – „Porosty ważnym składnikiem naszych lasów”

Godz. 16:15 – 16:45 – przerwa kawowa

Godz. 16:45 – 17:30 – prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – „Las naturalny, a las gospodarczy – na czym polegają różnice?”

Godz. 17:30 – 18:30 – dyskusja i wnioski Godz. 18:30 – 19:00 – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” – dyskusja

Godz. 19:00 – kolacja

Niedziela, 20.10.2019 r.

Godz. 7:30 – 8:30 – śniadanie i wykwaterowanie z OSW „Leśnik” w Orzechowie Morskim

Godz. 8:30 – 9:10 – czas na przejazd własnymi pojazdami z Orzechowa Morskiego do Słowińskiego Parku Narodowego do miejsca zbiórki na parkingu w miejscowości Czołpino

Godz. 9:10 – 13:00 – Warsztaty tematyczne w Słowińskim Parku Narodowym:

Godz. 9:10 – 10:00 - Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – edukacja ekologiczna w „Domu Latarnika” w Czołpinie

Godz. 10:00 – 10:45 - dr hab. Jakub Borkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – "Populacja jeleni w Słowińskim Parku Narodowym, a interesy ochrony przyrody: koegzystencja czy konflikt?"

Godz. 10:45 – 11:00 – przerwa kawowa

Godz. 11:00 – 13:00 - Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – osobliwości przyrodnicze SPN, prezentacja terenowa

Godz. 13:00 – 13:20 – podsumowanie oraz zakończenie konferencji i warsztatów

Godz. 13:20 – 14:00 – obiad