Wydawca treści

Położenie

Położenie, stan powierzchniowy i podział administracyjny.

Nadleśnictwo Warcino położone jest w I Krainie Bałtyckiej, 5 Dzielnicy
PojezierzabDrawsko-Kaszubskiego.
Teren zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa (33.680ha) obejmuje wschodnią część Pojezierza Pomorskiego. Gruntu Nadleśnictwa położone są na terenie starostw: słupskiego, bytowskiego, sławieńskiego, koszalińskiego oraz województw: pomorskiego i zachodnio-pomorskiego (gmin: Kępice. Trzebielino, Kobylnica, Miastko, Sławno i Polanów). Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 20626,22 ha, w tym leśna 19628,21 ha i użytków rolnych 445,53 ha.