Aktualności Aktualności

Otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku

Nazwa Zadania : Edukacja ekologiczna dzieci, mlodzieży oraz osób dorosłych pod hasłem: Różnorodność biologiczna- poznać, zrozumieć, chronić"

b) koszt kwalifikowany zadania (w PLN) - 25000 PLN
c) kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN)- 20000 PLN
 

Zadanie zrealizowane zostanie poprzez przeprowadzenie działań o charakterze edukacyjnym w formie warsztatów,  konkursów oraz imprez plenerowych. Działaniom tym towarzyszyły będą  informacje i artykuły zamieszczane w lokalnych gazetach, na stronie internetowej nadleśnictwa oraz profilu firmowym na portalu społecznościowym. W ramach realizacji zadania przewiduje się ponadto: wydrukowanie plakatów i broszur informacyjnych, zakupienie artykułów promocyjnych (gadżetów), pomocy dydaktycznych, nagród tematycznych, a także opracowanie i wydanie autorskiej publikacji- edukacyjnej kolorowanki o ptakach drapieżnych.

  1. Etapy realizacji projektu    harmonogram realizacji  zadania:

 

I odsłona projektu:  Roślin nie niszcz, cały świat na lepsze odmienisz!

 

- maj 2017 r. Obchody „Święta Niezapominajki

Święto przyrody obchodzone corocznie 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. W ramach tego święta odbędą się warsztaty edukacyjne w Ośrodku Edukacji leśnej „Niezapominajka” i ogrodzie botanicznym wraz z sadzeniem Niezapominajki. Dodatkowo dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli zorganizowany zostanie  konkurs plastyczny pn. „Moja Niezapominajka”.

 

- czerwiec 2017r. – Zajęcia na ścieżce edukacyjnej w Warcinie pod hasłemWchodź do lasu jak do domu i nie rób krzywdy nikomu”

Piknik rekrecyjno- edukacyjny skierowana do wszystkich mieszkańców powiatu słupskiego, bez względu na wiek. W wydarzeniu uczestniczyć mogą jednak także chętni mieszkańcy całego województwa pomorskiego oraz goście przebywający na jego terenie. Trasa wiedzie po ścieżce edukacyjno- ekologicznej, a  zarówno jej początek, jak i koniec zlokalizowany jest w ogrodzie botanicznym. Aby zmobilizować do zajęć jak największą ilość osób zostaną one zorganizowane w bardzo popularnej dzisiaj formie spędzania wolnego czasu jaką jest nordic walking. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się zachęcić do udziału w zajęciach osoby dorosłe, które w statystykach najmniej licznie biorą udział w edukacji prowadzonej przez Lasy Państwowe. Uczestnicy marszu  przemierzą trasę pod czujnym okiem instruktorów nordic walking. Zajęcia te będą połączeniem rekreacji i aktywnego wypoczynku na łonie natury.

 

- wrzesień 2017r.- Akcja sprzątania świata pod hasłem „Czyste środowisko, najlepsze uzdrowisko”.

To wspólna lekcja poszanowania środowiska i wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Przeznaczona zarówno dla dzieci i młodzieży z zainteresowanych szkół powiatu słupskiego, jak i pozostałych jego mieszkańców.

 

II odsłona projektu: Nie szukaj wymówki! - Chroni się nawet mrówki!

 

- czerwiec/lipiec 2017 r. – Dzień Entomologii leśnej pod hasłem „Wielki dzień małej pszczoły”.

Celem warsztatów jest oswojenie uczestników z owadami i podkreślenie ich roli w przyrodzie, jako najliczniejszej grupy zwierząt. Uczestnicy poznają świat owadów, zarówno tych pożytecznych, jak i szkodników. Warsztaty przeprowadzone zostaną na łące, w lesie pszczelej pasiece raz Ośrodku Edukacji Leśnej Niezapominajka. Przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z zainteresowanych szkół powiatu słupskiego oraz jego mieszkańców.

 

          - październik 2017 r. – konkursy „Ptaki Pomorza”

Celem konkursów (jeden to konkurs wiedzy, drugi- konkurs plastyczny) jest popularyzacja wiedzy o cennych przyrodniczo  gatunkach zwierząt, jakimi są ptaki. Dzięki nim dzieci i młodzież będą  miały możliwość poznania gatunków ptaków występujących na Pomorzu, ich cech charakterystycznych, biologii i zwyczajów. Finał obu konkursów połączony zostanie z wycieczką do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych. Podczas wyjazdu uczestnicy zapoznają się z gatunkami ptaków drapieżnych występujących w lasach (sowy, myszołowy, jastrzębie, pustułki i sokoły). Poznają ich wygląd, biologię i zachowanie.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursów opracowana i wydana zostanie autorska publikacja- edukacyjna kolorowanka o ptakach drapieżnych, która rozpowszechniona zostanie wśród uczestników konkursu, a następnie w pozostałych szkołach powiatu słupskiego, jako forma zachęty do czynnego udziału w kolejnych edycjach konkursów.

 

Konkurs wiedzy kierowany dla uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) i gimnazjów w powiecie słupskim.

Konkurs plastyczny dla dzieci z powiatu słupskiego w wieku od 4 do 12 lat.

 

grudzień 2017- Zimowe dokarmianie ptaków i zwierząt

Zajęcia mające na celu wzbudzenie odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się kiedy należy rozpocząć dokarmianie, czym wolno, a czym nie wolno dokarmiać dziko żyjących zwierząt oraz zobaczą specjalnie wyznaczone do tego celu miejsca. Zajęcia odbywały się będą w charakterze warsztatów w Punkcie Edukacji Leśnej „Kawka” oraz świetlicach wiejskich.

 

f)
Dofinansowanie otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl

Nadleśnictwa i inne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron